Month: May 2019

กำหนดให้ Tomcat สามารถเข้าถึงได้ เฉพาะ IP ที่กำหนด

สวัสดีครับ วันนี้ผมจะพาไป Config tomcat server ให้สามารถเข้าถึงได้เฉพาะ IP ที่กำหนดไว้นะครับ บางครั้ง เราต้องไป Deploy Tomcat ในสถานการณ์ที่ต้องการ Security สุด ๆ โดยมีบางข้อให้ Config Tomcat ให้สามารถเข้าถึงได้เฉพาะ IP ที่กำหนดเท่านั้น เครื่องอื่นจะเข้ามาไม่ได้ เราไปดูวิธีการ Config กันครับ ให้เราไปแก้ไขไฟล์ server.xml ที่อยู่ใน Config ครับ โดยเพิ่มในส่วนของ Valve ตามตัวอย่างโค้ดด้านล่าง allow คือ port ที่เราต้องการนั่นเองนะครับ ในตัวอย่าง ผมใส่เป็น 192.\d+.\d+.\d+ เพื่อให้ถึงได้เฉพาะ 192.xxx.xxx.xxx ครับ ส่วนตำแหน่งในการวางก็ให้ไปอยู่ในส่วนของ Host ครับ ตามตัวอย่างรูปด้านล่าง

ตัวอย่างการ config https ใน Tomcat server

บทความนี้จะนำโค้ดตัวอย่างการ config https ใน Tomcat มาฝากกันครับ โดยไฟล์ที่เราต้องทำการแก้ไข อยู่ใน \conf\server.xml ครับ ตัวอย่างโค้ดตามด้านล่าง จากตัวอย่างนะครับ ผมทำการเปิด connector โดยเปิดไว้ที่ port 443 ซึ่งเป็น port default ของ https จากนั้นในส่วนของ keystoreFile ให้ระบุ Path ของไฟล์ jks ครับ จากนั้นในส่วน keystorePass ให้ใส่ password ของ jks file เพียงแค่นี้เราก็สารถเข้าโดยใช้ hppts ได้แล้วครับ