Month: September 2019

‘mat-select’ is not a known element:

ผมได้ทำ angular แล้วก็ได้ทำการเอา select จาก material เข้ามาใช้ แล้วเกิด Error ดังนี้ ‘mat-select’ is not a known element: ตัวอย่างเต็ม ๆ คือ ตัวอย่างรุปเต็ม ๆ ก็จะประมาณนี้ วิธีการแก้ก็คือให้เราไปทำการ import module MatSelectModule เข้ามาในโปรเจ็คไฟล์ app.modules.ts ดังนี้ เพียงแค่นี้เราก็สามารถแก้ปัญหาได้แล้ว

‘mat-label’ is not a known element:

สวัสดีครับ บทความนี้ผมมาแนะวิธีการแก้ไขปัญหา ‘mat-label’ is not a known element: ใน Angular ครับ ซึ่งผมได้เพิ่ม select material และเกิด Error ขึ้นดังนี้ วิธีแก้ไขก็คือให้ไป import MatFormFieldModule ใน app.module.ts ครับ เพียงแค่นี้เราก็สามารถแก้ปัญหาได้แล้ว

golang pq: syntax error at or near “,”

สวัสดีคับ บทความนี้เป็นบทความที่มาแนะวิธีการแก้ปัญหาเกี่ยวกับ Error pq: syntax error at or near “,” ครับ ส่วน Error เต็ม ๆ ก็ประมาณนี้ครับ ซึ่งถ้าเราดูจาก Error แล้วจะเห็น ว่า มันแจ้งว่า Syntax Error ซึ่งการรันโค้ดในส่วนนี้เป็นการรันเพื่อ insert ข้อมูลตามนี้ครับ Database ที่ผมใช้คือ PostgreSQL ซึ่งผมได้ย้ายมาจาก MySQL จากการค้นหา Google ดูแล้ว ได้ความว่า มัน Error Syntax ตรงเครื่องหมายคำถาม (?) เพราะ lib ที่ใช้เค้าให้ใช้ $1 $2 แทน ตามตัวอย่างด้านล่าง library ที่ใช้ก็ตามนี้ github.com/lib/pq เพียงแค่นี้เราก็สามารถแก้ปัญหาได้แล้ว

ลบข้อมูลที่ซ้ำกันออกใน Excel

สวัสดีครับ บทความนี้ผมมาแนะนำวิธีการลบข้อมูลที่มันซ้ำกันออกโดยใช้ Excel กันครับ เราสามารถนำไปใช้ได้หลายกรณี เช่น เรามีข้อมูล กลุ่มอยู่กลุ่มหนึ่ง แล้วหาว่า ข้อมูลทั้งหมดมันมีกี่ชนิด ซึ่งข้อมูลกลุ่มนั้น อาจจะมีข้อมูลที่ซ้ำกันอยู่ เราไปดูวิธีกันเลยครับ เริ่มด้วย ข้อมูลที่ผมมีที่จะเอามาเป็นตัวอย่างตามนี้ครับ จากนั้นผมจะ select ข้อมูลทั้งหมด แล้วไปที่แถบ Data จากนั้นตรงส่วนของ Data Tools ให้คลิกที่ Remove Duplicates ตามตัวอย่างรูปด้านล่าง จากนั้นจะปรากฎหน้าต่างให้เลือกข้อมูล ตามตัวอย่างรูปด้านล่าง ให้เราเลือก column ที่ต้องการ แล้วกด OK ครับ เมื่อกด OK เสร็จแล้ว Excel จะทำการลบข้อมูลที่ซ้ำกันออก แล้วแจ้งเตือนเราว่ามีข้อมูลที่ซ้ำกันกี่ Record แล้วเหลือข้อมูลที่ไม่ซ้ำกันอีกเท่าไหร่ ตามตัวอย่างรูปด้านล่าง เพียงแค่นี้เราก็ได้ข้อมูลที่ไม่ซ้ำกันออกมาแล้ว สามารถนำไปใช้ต่อได้ ตามต้องการ

Can’t bind to ‘formGroup’ since it isn’t a known property of ‘form’

สวัสดีครับ บทความนี้ ผมมานำเสนอวิธีการแก้ปัญหา Can’t bind to ‘formGroup’ since it isn’t a known property of ‘form’ ซึ่งผมได้เจอ เมื่อทำการเพิ่ม formGroup ลงไปใน Form ใน Angular ครับ ซึ่งปัญหาที่ผมพบก็จะมีประมาณนี้ ดังนั้นผมลองไปหาวิธีแก้ก็พบว่า ผมลืม import ReactiveFormsModule ตรง app.module.ts ดังนั้นผมก็ต้องไปแอดมันซัก ตามตัวอย่างโค้ดด้านล่าง เพียงแค่นี้เราก็สามารถแก้ปัญหาได้แล้ว

ติดตั้ง mdbootstrap ของ Angular

สวัสดีครับ บทความนี้ผมจะมาโน๊ตวิธีการติดตั้ง mdbootstrap ใน angular กันนะครับ ซึ่งเจ้าตัว mdbootstrap มันเป็น Material Design สำหรับ Bootstrap มีให้เลือกหลากหลายว่าเราจะใช้กับ framework ไหน ในที้นี้ผมจะนำมาใช้กับ angular ครับ เราไปติดตั้งกันก่อน ในที่นี้ผมจะทำการติดตั้งแบบ npm และทำการ config เองทั้งหมดนะครับ ก่อนอื่นเราก็ต้องสร้างโปรเจ็ค angular ขึ้นมาก่อน ตามคำสั่ง สำหรับใครที่มีอยู่แล้วก็ใช้ได้เลย แต่ต้องแน่ใจว่า style ของโปรเจ็คเป็นแบบ scss ถ้ายังไม่ใช่ก็เปลี่ยนได้ตามคำสั่งต่อ ๆ ไปครับ จากนั้นเมื่อได้แล้ว ให้เราเข้าไปที่โปรเจ็ค แล้วรันคำสั่งเพื่อเพิ่ม mdbootstrap เข้าไปใน project จากนั้นเราก็ไปเพิ่มโค้ดไป app.module.ts ดังนี้ จากนั้นให้เราไปเช็คในไฟล์ angular.json ว่าเป็น scss แล้วหรือไม่ ตามโค้ดด้านล่าง ถ้ายังไม่ใช่ให้เปลี่ยนไปเป็น scss เสีย

ทำ Drop down list ใน Excel

สวัสดีครับ บทความนี้ ผมจะมาทำ Drop down list ใน Excel นะครับ ซึ่งสามารถนำไปใช้ได้หลายอย่าง เช่น ทำแบบฟอร์มให้คนกรอก หรือทำตัวเลือกให้เราเลือกโดยไม่ต้องมานั่งกรอกข้อมูลเอง ก็ง่ายเหมือนกัน เรามาเริ่มกันเลยครับ เริ่มจากเราสร้าง List ข้อมูลที่ต้องการแสดงใน Drop down list กันก่อนครับ ซึ่งผมสร้างไว้ตามตัวอย่างด้านล่าง จากนั้นผมจะเลือก ช่อง ๆ หนึ่งที่ต้องการจะทำ drop down list จากนั้นเลือก ตรงส่วนของ Data แล้วตรงส่วน Data tools ให้เลือก Data Validation ตามตัวอย่างด้านล่าง จะปรากฎหน้าต่าง Data Validation ขึ้นมา ในส่วนของ Allow ให้เลือกเป็น List ตามตัวอย่างด้านล่าง จากนั้นตรงส่วนของ Source ให้กดลูกศร ตามตัวอย่างรูปด้านล่าง จะปรากฎหน้าต่างเล็ก ๆ

Excel Data validation การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลใน Excel

บทความนี้ผมจะทำการตรวจสอบข้อมูลของ Excel ที่กรอกเข้ามาว่าถูกต้องหรือไม่ โดยใช้ฟังก์ชันที่มีอยู่แล้วใน Excel เราไปเริ่มกันเลยครับ สมมติว่าผมมีข้อมูลดังตารางด้านล่าง ผมต้องการใส่คะแนนของผู้สอบให้มีคะแนนระหว่าง 0-100 ก่อนอื่นให้ select ในส่วนของที่จะ validation ก่อนครับ ตามตัวอย่างด้านล่าง จากนั้นให้ไปที่แถบ Data ส่วนของ Data Tools เลือก Data Validation ตามตัวอย่างด้านล่าง จากนั้นจะปรากฎหน้าต่าง Data Validation ขึ้นมา ให้เราใส่ตามต้องการ ในที่นี้ผมจะใส่เป็นค่า between ที่มีค่าตั้งแต่ 0-100 ตามตัวอย่างด้านล่าง เมื่อเสร็จแล้วกด OK ดูครับ จากนั้นลองกรอกข้อมูลดูครับ เมื่อลองกรอกผิดก็จะปรากฎข้อความดังตัวอย่างด้านล่าง จากนั้นลองเปลี่ยนข้อความ Error ดูครับ ตามตัวอย่างด้านล่าง จากนั้นลองดูอีกทีว่า Error จะเปลี่ยนหรือเปล่า ก็จะได้ประมาณนี้ เพียงแค่นี้เราก็สามารถสร้างแบบฟอร์มกรอกข้อมูลที่สามารถดักข้อมูลที่ไม่ผิดได้ง่าย ๆ แล้ว

เริ่มต้นกับ Hello World Angular

สวัสดีครับ บทความนี้ ผมจะมาโน๊ตวิธีการ Hello World กับ Angular กันครับ ซึ่ง angular ก็เป็น framework ที่ได้รับความนิยมมากอันหนึ่ง ที่มีผู้สนับสนุนเบื้องหลังอย่าง google เป็น back up ดังนั้น บทความนี้เรามา Hello world กันก่อนดีกว่า เริ่มต้นกับเว็บนี้เลย https://angular.io/guide/setup-local ตามขั้นตอนเราก็ต้องติดตั้ง angular cli ก่อนครับ โดยใช้คำสั่งด้านล่าง อย่าลืมว่าต้องติดตั้ง node ก่อนนะครับ จากโค้ดด้านบน เราติดตั้ง angular cli แบบ global ดังนั้นเราสามารถเรียกใช้ได้ทุกที่ ต่อไปเราก็ Initial app โดยใช้คำสั่ง จากดค้ดด้านบน เราก็ new my-app ซึ่งเมื่อเรารันคำสั่งไปแล้วจะปรากฎ Folder my-app ขึ้นมา ตามคำสั่ง เราสามารถเปลี่ยน my-app

การ Back test EA ของ Forex

สวัสดีครับ บทความนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการ back test EA ของ Forex กันครับ ซึ่งผมลองเขียน EA ขึ้นมา แล้วอยากจะมาลอง back test ดูว่า เมื่อนำไปใช้ย้อนหลัง จะได้กำไรหรือขาดทุนเท่าไหร่ เราไปเริ่มกันเลยครับ เริ่มจากเปิดโปรแกรม MetaTrader ขึ้นมาครับ จากนั้นไปที่ View แล้วเลือก Strategy Tester ตามตัวอย่างรูปด้านล่าง จากนั้นตรงส่วนด้านล่างจะปรากฎหน้าต่างขึ้นมาใหม่ครับ ถ้าขึ้นแบบนี้ให้กดไปที่ Run single test of an Expert Advisor จากนั้นให้ตั้งแค่าต่าง ๆ ตามต้องการ เช่น EA TF หรืออื่น ๆ เมื่อได้แล้วกด Start ตามตัวอย่างรูปด้านล่าง เมื่อกด Start โปรแกรมจะจำลองการใช้งาน EA ตามการตั้งค่า แล้วจะปรากฎผลลัพธ์ที่ได้ เพียงแค่นี้เราก็สามารถ test