ใช้ Jsoup ยิง Post แบบง่าย ๆ ใน Java

บทความนี้ ผมจะมาลองใช้ Jsoup ยิง soap แบบง่าย ๆ กันครับ ซึ่งผมเขียนเอาไว้สำหรับยิง post ไปยัง website ที่ต้องการแบบง่าย ๆ เราไปดูตัวอย่างโค้ดกันครับ ตามด้านล่างเลย

Document docPost = Jsoup.connect("https://www.google.com/")
		.data("data1", "1")
		.data("data2", "2")
		.userAgent(USERAGENT).post();

System.out.println(docPost.text());

จากโค้ด ผมใช้ Jsoup connect ไปที่ URL ซึ่งก็คือ google จากนั้นส่ง data1 กับ data2 เข้าไป โดยค่าที่ส่งเป็นค่า 1 กับ 2 ตามลำดับ แล้วตามด้วย userrAgent แล้วใช้ method post() เพื่อส่ง post ไป ค่าที่ได้จากการ Return post ก็จะอยู่ในรูปแบบของ Document

USERAGENT ที่ผมใช้ก็เป็น

public static final String USERAGENT =”Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/53.0.2785.116 Safari/537.36″;

Tags:

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *