กำหนดให้ Tomcat สามารถเข้าถึงได้ เฉพาะ IP ที่กำหนด

สวัสดีครับ วันนี้ผมจะพาไป Config tomcat server ให้สามารถเข้าถึงได้เฉพาะ IP ที่กำหนดไว้นะครับ

บางครั้ง เราต้องไป Deploy Tomcat ในสถานการณ์ที่ต้องการ Security สุด ๆ โดยมีบางข้อให้ Config Tomcat ให้สามารถเข้าถึงได้เฉพาะ IP ที่กำหนดเท่านั้น เครื่องอื่นจะเข้ามาไม่ได้ เราไปดูวิธีการ Config กันครับ

ให้เราไปแก้ไขไฟล์ server.xml ที่อยู่ใน Config ครับ

โดยเพิ่มในส่วนของ Valve ตามตัวอย่างโค้ดด้านล่าง

<Valve className="org.apache.catalina.valves.RemoteAddrValve" allow="192\.\d+\.\d+\.\d+"/>

allow คือ port ที่เราต้องการนั่นเองนะครับ ในตัวอย่าง ผมใส่เป็น 192.\d+.\d+.\d+ เพื่อให้ถึงได้เฉพาะ 192.xxx.xxx.xxx ครับ

ส่วนตำแหน่งในการวางก็ให้ไปอยู่ในส่วนของ Host ครับ ตามตัวอย่างรูปด้านล่าง

Tags:

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *