Tag: Facebook

ขยายเวลา access_token facebook developer API

สวัสดีครับ บทความนี้ ผมจะมาแนะนำวิธีการขยายเวลา access_token ของ facebook developer api กันครับ ซึ่งโจทย์ที่ผมได้ทำก็คือ ให้ทำการ post facebook page อัตโนมัติ ทุก ๆ 3 ชั่วโมง ทีนี้ผมก็ต้องการ access_token ที่ได้จาก facebook developer เพื่อทำการยืนยันตัวตน แต่ access_token ที่ได้โดยปกตินั้นจะมีจำกัดการใช้งานอยู่ที่ 1 ชั่วโมง ดังนั้น เราจึงต้องทำการขยาย access_token ที่ได้กันครับ ก่อนอื่นเลย ให้เราเข้าที่หน้า https://developers.facebook.com/tools/explorer/ จากนั้นให้เรากดรับ Token มาก่อนครับ จากนั้นให้กดตรงเครื่องหมายตกใจสีน้ำเงิน ตามตัวอย่างรูปด้านล่าง จากนั้นให้กดที่ เปิดในเครื่องมือโทเคนการเข้าถึง เราจะเห็นมีส่วนของหมดอายุ ซึ่งมีเวลาประมาณหนึ่งชั่วโมง จากตัวอย่างด้านล่าง ให้เรากดที่ขยายโทเคนการเข้าถึง ตามตัวอย่างรูปด้านล่าง เมื่อเรากดจะปรากฎหน้าต่างให้เรากรอก password ของบัญชี จากนั้นก็จะปรากฎโทเค่นใหม่ขึ้นมา จะเป็นโทเคนที่อายุการใช้งานยาวนานประมาณ 2

Invalid Scopes: publish_actions. This message is only shown to developers

วันนี้ลองทำ facebook login ครับ แต่ลองแล้วกลับเกิด Error ว่า Invalid Scopes: publish_actions. This message is only shown to developers. Users of your app will ignore these permissions if present. Please read the documentation for valid permissions at: https://developers.facebook.com/docs/facebook-login/permissions ตามรูปด้านล่าง จากภาพนี้เกิดจากว่า publish_actions ไม่ได้รับการอนุญาตินะครับ แล้วก็ให้ลองไปดู permission ได้ที่ https://developers.facebook.com/docs/facebook-login/permissions ดังนั้นในบทความนี้ผมเลยแก้ด้วยวิธีการเอา publish_actions ออกไปก่อนครับ ซึ่งผมใช้ codeigniter แล้วใช้ตัวเสริมเป็นตัวนี้ครับ https://github.com/darkwhispering/facebook-sdk-codeigniter ดังนั้นผมเลยแก้โดยไปแก้ใน facebook.php แล้วเอา publish_actions