Tag: MySQL

sql change column name

ในวันนี้ผมต้องการเปลี่ยนชื่อคอลัมน์ใน Database MySQL ผมต้องการเปลียนชื่อคอลัมน์จาก userid เป็น email จากตาราง users ผมลองไปค้นหาดู Syntax แล้วก็ได้ Syntax ดังนี้ ใน MySQL ใช้ Syntax ดังนี้ ส่วนใน Oracle ใช้ Syntax ดังนี้ จากนั้นผมก็นำไปเปลี่ยนชื่อตารางโดยใช้คำสั่ง ซึ่งก็ได้ผลลัพธ์ตามตัวอย่างด้านล่าง

ต่อ MySQL โดยใช้ DBeaver

บทความนี้ผมจะทำโน๊ตไว้สำหรับวิธีการต่อ MySQL โดยใช้ DBeaver กันครับ ซึ่ง DBeaver ก็มีใช้กันหลากหลาย และต่อได้หลาย ๆ Database หลาย ๆ คนได้นำมาใช้ ดังนั้นเราไปดูวิธีการต่อ database โดยผมจะทำใน MySQL ครับ โดยเริ่มต้นให้เราทำการ New Connection โดยคลิกที่ปุ่ม ตามตัวอย่างด้านล่าง จากนั้นจะปรากฎหน้างต่าง ให้เลือก Database ให้เราเลือก MySQL ตามรูปด้านล่าง จากนั้นให้กด Next ครับ จะปรากฎหน้าต่างกำหนดค่า Database ตามรูปด้านล่าง ให้เราใส่ค่า Database ต่าง ๆ เมื่อใส่แล้วลองกด Test Connection ดูครับ เมื่อได้แล้วก็กด Next ต่อไปเรื่อย ๆ เลยครับ เพียงแค่นี้เราก็ได้ทำการ connect Database ที่เราต้องการแล้ว

กำหนด database ให้เรียกได้จาก ip อื่นใน cPanel

บทความนี้ผมจะทำการเซ็ต database ให้สามารถเข้าถึงได้จากโปรแกรมในเครื่อง ก่อนอื่นผมก็ต้องสร้าง database ก่อนตามรูปด้านล่าง จากนั้นผมก็ไปสร้าง user แล้วก็ทำการเซ็ต user สำหรับ database ลองเข้าไปที่ Phpmyadmin แล้วลองดูว่า database ที่เราสร้างมีไหม ถ้ามีแสดงว่าผ่านแล้ว ต่อไปเราต้องไปเซตค่า ip ให้สามารถใช้งาน database ได้ ให้เราเข้าไปที่เมนู Remote MySQL ตามตัวอย่างรูปด้านล่าง จะปรากฎหน้าจอให้เราใส่ HOST ตามตัวอย่างรูปด้านล่าง ให้เราเพิ่ม ip ที่เราต้องการจะเชื่อมต่อ remote mysql สามารถดูได้จากการพิมพ์ ip ใน google ก็ได้ครับ ง่าย ๆ หรือเราสามารถใส่ % เพื่ออนุญาติให้ทุก ๆ ip สามารถ remote ได้ก็ได้ครับ