สวัสดีครับ บทความนี้ผมจะมาโน๊ตบทเรียนของ Next.js จากลิ้งนี้ https://nextjs.org/learn/basics/getting-started เพื่อให้ศึกษาและทำความเข้าใจกันง่ายขึ้น และสะดวก รวดเร็ว เวลามาทบทวนครับ บทความนี้ เราจะมาเริ่มจาก Hello World กันก่อนครับ เริ่มด้วยสร้าง Folder ของโปรเจ็คมาก่อนครับ จากนั้นก็เข้าไปใน Folder project ที่เราได้สร้างขึ้น แล้วสั่ง Init ครับ จากนั้นเราจะทำการติดตั้ง react react-dom next ครับ เมื่อได้แล้ว เราก็ทำการสร้าง Folder Page เพื่อเอาไว้เก็บเพจต่าง ๆ ที่เราต้องการ ส่วนใน Packge.json ให้เราทำการแก้ไขส่วนที่เป็น script เพื่อเอาไว้สำหรับ run หรือ build จากนั้นเราต้องสร้าง pages/index.js เพื่อแสดงผล เพียงแค่นี้เราก็ได้ Hello Next.js แล้วครับ