Tag: Tomcat

autoDeploy=”false” deployOnStartup=”false” และการกำหนด Context ใน Tomcat

สวัสดีคับ บทความนี้ผมจะมาแชร์การ config tomcat ที่ไม่ให้ Tomcat deploy อัติโนมัติครับ เป็นการแชร์ที่เกิดจากการที่ผมต้องทำการ Config Tomcat ไม่ให้ทำการ deploy war อัติโนมัติ เพื่อป้องกันการมีคนแอบเอา war มาติดตั้งคับ ซึ่งปกติ เวลาลง Tomcat ตัว Tomcat จะทำการ Deploy war ให้อัติโนมัติ ในที่นี้ผมเลยทำการปิด audoDeploy กับ deployOnStartup ให้เป็น false ครับ ซึ่งการ Config จะ Config ไว้ใน server.xml ที่อยู่ใน Path config ของ Tomcat ครับ ซึ่งส่วนที่ผมเพิ่มเข้าไป จะเพิ่มเข้าไปในส่วนของ Host ครับ ตัวอย่างโค้ดที่ได้ก็จะประมาณนี้ครับ ต่อจากนั้น เมื่อเรากำหนดไม่ให้มัน Deploy อัตโนมัติ

กำหนดค่า Memory ให้กับ Tomcat ใน Windows แบบติดตั้ง

ในบทความนี้ผมจะเขียนเกี่ยวกับการกำหนด memory ใน Tomcat กันครับ ซึ่งในที่ผมจะเขียนนี้ ผมใช้วิธีติดตั้ง Tomcat แบบ install เอานะครับ สำหรับใครที่ต้องการเซต memory ของ Tomcat ที่ได้ทำการติดตั้งไว้ ในกรณีที่เรามี Ram เยอะ ๆ อย่างเช่น Production ครับ เริ่มโดยการเข้าไปที่ Folder bin ของ Tomcat ครับ จากนั้นให้ double click tomcat8 ที่ลงท้ายด้วย w.exe ขึ้นมาครับ ตามตัวอย่างรูปด้านล่าง ผมใส่สีเหลือง ๆ ไว้นะครับ จากนั้นจะได้ตามตัวอย่างรูปด้านล่าง ให้ไปที่แถบของ Java จากนั้นในส่วนด้านล่างให้ใส่ Initial memory pool กับ Maximum memory pool ตามต้องการครับ เพียงแค่นี้เราก็สามารถกำหนด initial memory

กำหนดให้ Tomcat สามารถเข้าถึงได้ เฉพาะ IP ที่กำหนด

สวัสดีครับ วันนี้ผมจะพาไป Config tomcat server ให้สามารถเข้าถึงได้เฉพาะ IP ที่กำหนดไว้นะครับ บางครั้ง เราต้องไป Deploy Tomcat ในสถานการณ์ที่ต้องการ Security สุด ๆ โดยมีบางข้อให้ Config Tomcat ให้สามารถเข้าถึงได้เฉพาะ IP ที่กำหนดเท่านั้น เครื่องอื่นจะเข้ามาไม่ได้ เราไปดูวิธีการ Config กันครับ ให้เราไปแก้ไขไฟล์ server.xml ที่อยู่ใน Config ครับ โดยเพิ่มในส่วนของ Valve ตามตัวอย่างโค้ดด้านล่าง allow คือ port ที่เราต้องการนั่นเองนะครับ ในตัวอย่าง ผมใส่เป็น 192.\d+.\d+.\d+ เพื่อให้ถึงได้เฉพาะ 192.xxx.xxx.xxx ครับ ส่วนตำแหน่งในการวางก็ให้ไปอยู่ในส่วนของ Host ครับ ตามตัวอย่างรูปด้านล่าง

ตัวอย่างการ config https ใน Tomcat server

บทความนี้จะนำโค้ดตัวอย่างการ config https ใน Tomcat มาฝากกันครับ โดยไฟล์ที่เราต้องทำการแก้ไข อยู่ใน \conf\server.xml ครับ ตัวอย่างโค้ดตามด้านล่าง จากตัวอย่างนะครับ ผมทำการเปิด connector โดยเปิดไว้ที่ port 443 ซึ่งเป็น port default ของ https จากนั้นในส่วนของ keystoreFile ให้ระบุ Path ของไฟล์ jks ครับ จากนั้นในส่วน keystorePass ให้ใส่ password ของ jks file เพียงแค่นี้เราก็สารถเข้าโดยใช้ hppts ได้แล้วครับ

เปลี่ยน Port Tomcat ใน Eclipse

เปลี่ยน Port Tomcat ใน Eclipse ในบทความนี้ผมอยากจะแชร์วิธีการเปลี่ยน Port ของ Tomcat ที่อยู่ใน Eclipse ครับ ส่วนวิธีการนั้นให้ดับเบิ้ลคลิกที่ Server จากนั้นจะปรากฎ Overview ของ Tomcat ขึ้นมา ในส่วนของ Port เราสามารถแก้ได้ตามต้องการ ดูได้ตามรูปด้านล่าง

Add Tomcat ใน Eclipse

Add Tomcat ใน Eclipse ในบทความนี้ผมจะมาลอง Add Tomcat ใน Eclipse กันครับ เริ่มด้วยการไปที่แถบ view server ครับ จากนั้นคลิกขวา เลือก New Server ตามตัวอย่างรูปด้านล่าง จากนั้นจะปรากฎหน้าต่างเลือก Server ออกมา ผมจะเลือกเป็น Tomcat version 7 นะครับ เพราะผมดาวน์โหลดตัวนี้มา ตามตัวอย่างรูปด้านล่าง จากนั้นกด Next ครับ จะมีให้เลือกที่รายละเอียดของ Server ให้เราเลือกที่อยู่ของ Server ที่เราดาวน์โหลดมา และอื่น ๆ ตามต้องการครับ ตามตัวอย่างด้านล่าง จากตัวอย่าง server tomcat ของผมอยู่ที่ path D:\Example\Howto\apache-tomcat-7.0.82 ผมเลยชี้ไปที่นี่ครับ จากนั้น JRE ผมก็เลือก Default ไปครับ หรือไม่ก็ไปเปลี่ยนที่หลังได้ถ้าต้องการเปลี่ยน จากนั้นกด Next