Vuetify เป็น framework สำหรับ vue.js ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเป็น component สำหรับการออกแบบเป็น Material Design ดังนั้น บทความนี้ผมต้องการที่จะ add vuetify เข้าไปใน vue project ครับ ส่วนวิธีการนั้นผมจะใช้คำสั่ง ตามด้านล่าง เมื่อรันแล้วจะได้ดังตัวอย่างด้านล่าง ซึ่งตัวอย่างด้านล่างผมเลือกติดตั้งแบบ Default ไปนะครับ เมื่อได้แล้วลองใช้คำสั่ง npm run serve ดูครับ จะได้หน้าตาใหม่สวย ๆ ตามรูปด้านล่างครับ จาก console ตรงสีแดง ๆ จะเห็นว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขไฟล์อะไรบ้าง ลองเข้าไปดูไฟล์แต่ละไฟล์ จะพบว่า โค้ดมีการแก้ไขครับ ซึ่งเป็นวิธีที่ง่ายมากในการติดตั้ง vuetify เพราะเราไม่ต้องไปแก้แต่ละไฟล์เอง